ETAPY PROJEKTU - SZKOŁA LIDERÓW

Title
Przejdź do treści
JAK BĘDZIEMY SZKOLIĆ?
Rekrutacja lekarzy do udziału w projekcie (128 osób)
Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie uzupełnionej i przesłanej ankiety

Opracowanie i wdrożenie ankiety rekrutacyjnej oceniającej predyspozycje kandydatów na szkolenia liderów odbywać się będzie przez trenera posiadającego specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, a także znajomość specyfiki pracy lekarza, zwłaszcza POZ. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w sposób niedyskryminujący. O udziale w projekcie decydować będzie spełnienie wymagań formalnych (specjalizacja z medycyny rodzinnej oraz aktualne udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ), chęć uczestnictwa w projekcie oraz wyniki ankiet ocenionych przez trenera.

Szkolenia dla liderów zakwalifikowanych do projektu   
Szkolenia będą odbywały się w ramach 4 edycji (każda po 32 uczestników) złożonych z 3 modułów. Obecnie realizowane będą zajęcia stacjonarne obywające się od piątku, od godz. 11.00 do niedziali do godz. 15.00. Zajęcia prowadzone będą plenarnie lub w grupach.KOLEJNE SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ STACJONARNIE!
Program szkolenia stacjonarnego dostępny jest tutaj
Liderzy będą uczestniczyć w szkoleniu składającym się z trzech modułów. Każdy z nich jest poświęcony osobnej tematyce i prowadzą go specjaliści w danej dziedzinie.

Moduł I. Psychologiczne aspekty prowadzenia grupy permanentnie podnoszącej jakość udzielanych świadczeń
Skupia się na tematyce tutoringu, mechanizmach uczenia się, wywierania wpływu, treningu praktycznych umiejętności lidera danej grupy.

Moduł II. Narzędzia jakościowe i cykl poprawy jakości
Poświęcony jest poprawie jakości w ochronie zdrowia. Omówione zostaną narzędzia jakościowe i cykl poprawy jakości.

Moduł III. Evidence Based Medicine

Podczas szkoleń liderzy będą mogli podnieść swoją wiedzę w wymienionych zakresach, a także nabyć nowe umiejętności. Zajęcia będą w dużej mierze praktyczne, prowadzone w mniejszych grupach przez najlepszych ekspertów.

Szkolenia przygotują liderów do pełnienia roli lidera swojej grupy rówieśniczo-partnerskiej, udoskonalą i rozwiną posiadane zdolności przywódcze, pozwolą na nawiązanie nowych kontaktów z osobami zainteresowanymi ciągłą poprawą jakości w POZ a także wykładowcami.

Dokładny harmonogram spotkań będzie publikowany na bieżąco.

Szkolenia są bezpłatne a uczestnicy mają zagwarantowane, materiały szkoleniowe
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA LIDERÓW WRAZ Z KONFERENCJĄ PODSUMOWUJĄCĄ (32 osoby)
24-25 września 2021, Ustroń, Hotel Wilga (szkolenie doskonalące)
03 grudnia 2021, Warszawa, Hotel Novotel Centrum (konferencja podsumowująca)


KONFERENCJE PODSUMOWUJĄCE DLA LEKARZY, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIA DLA LIDERÓW
03 grudnia 2021, Warszawa, Hotel Novotel Centrum
Wróć do spisu treści